Hakkımızda

2015 senesinde kurulan Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (Center for Financial Studies (CEFIS)), akademik dünya ve iş dünyasıyla etkili bir fikir alışverişi ve ortak çalışma alanı sağlayarak, iktisat ve finans konularında çalışmalarını yürütmektedir. Merkez’in yapmakta olduğu araştırmalar varlık fiyatlama, sayısal finans, kurumsal finans, yatırım ve risk yönetimi, uluslararası finans, davranışsal finans ve iktisat, piyasa mikroyapısı, makroekonomi, yöneylem araştırmalarinin ve tahmin yöntemlerinin finans ve iktisada uygulanması üzerinedir. Yapılan akademik çalışmalar ışığında, Merkez, ulusal ve uluslararası konumda etkin olmayı ve Türkiye’nin finansal aktörlerine tavsiyelerde bulunup, gerektiğinde danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yoluyla Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.