Şimdi Tahmin

Şimdi Tahmin kısa vadeli geçmişin ve geleceğin tahminidir. Özellikle GSYH veya işsizlik gibi belli başlı ekonomik veriler uzun bir gecikmeyle açıklandığı için, mevcut daha hızlı yayımlanan veriler kullanılarak geçmiş veya şimdiki döneme yönelik tahminler yapmak hem ekonomistler hem de piyasa oyuncuları için büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de referans periyoda göre GSYH neredeyse 6 ay, işsizlik ise 3 ay kadar sonra açıklandığı için, Şimdi Tahmin yöntemlerinin Türkiye’de daha yaygın bir biçimde kullanılması ekonomik aktörlerin daha verimli ve doğru kararlar almasını kolaylaştıracaktır. Simditahmin.com adlı internet sitesi aracılığıyla Türkiye'de var olan bu boşluğu doldurmayı amaçlıyoruz.