Seminerler

Davranışsal İktisadın Temelleri
Akın Aytekin
Davranışsal İktisat Danışmanı

12 Kasım 2020, 18.00, ZOOM

Seminerler

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi
Attila Köksal
Ünlü Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi

5 Kasım 2020, 18.00, ZOOM